ระบบสแกนนิ้วมือ/บัตร/ใบหน้า/ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ Version 3.0
การเข้า ออก สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
สแกน QR Code ด้วยกล้อง
<-คลิกที่นี่...
จุดสแกนจะอยู่บริเวณนี้

00:00:00

IP : 1.179.131.129

ไม่พบพิกัดของท่าน...